Näin me toimimme

Yhteiset arvot

YHTEISÖLLISYYS

Pelin osallistujista ja tekijöistä muodostuu pelin ajaksi yhteisö. Kiinnitämme erityistä huomiota sen toimivuuteen ja hyvään henkeen. Tässä yhteisössä rakennetaan luottamusta ja rohkaistaan yhteistyöhön uusien ihmisten kanssa. Yhteisön kesken jaetut asiat ovat luottamuksellisia.

Yhteisöllisyyden tietoinen luominen on jokaisen asia ja sen ohjaaminen on pelinjohdon vastuulla.

Yhteisössä jokaisella on valtaa ja vastuuta. Oman pelikokemuksen lisäksi valta ja vastuu ulottuu toisten pelikokemuksen tukemiseen. Siksi rohkaisemme mm. pelaajataitojen tutkimiseen ja kehittämiseen, palautteen antamiseen ja saamiseen sekä yhteisön ilmapiirin ja siihen vaikuttavien asioiden tiedostamiseen. Vallasta ja yhdessä luomisesta kerrotaan tarkemmin Loki-artikkelissa.

KUNNIANHIMO

Luomme ja pelaamme korkeatasoista peliä, jossa voi tutkia uudenlaisia tapoja kokea pelin teemoja ja avata uusia näkökulmia niihin liittyen. Haluamme herättää tunteita ja tarjota merkityksellisiä, mieleenpainuvia pelikokemuksia. Haastamme itseämme pelinjärjestäjinä ja pelaajina.

EETTISYYS

Huomioimme pelissä eettisyyden ja ilmastoasiat.

Pelin lavasteiksi ja propeiksi hankitaan mahdollisimman vähän uutta tavaraa. Pyrimme käyttämään kierrätettäviä materiaaleja. Samaan kannustetaan pelaajia: toivomme, että hahmon vaatteita ja proppeja ensisijaisesti lainataan ja kierrätetään. Ethän siis esim. mainosta yhteistilausta lentäen toimitettavalle tavaralle – sen sijaan esim. vaatelainausketju on oikein tervetullut.

Erityisesti toivomme pelaajien kiinnittävän huomiota proppaamisessa käyttämiensä eläinperäisten materiaalien eettisyyteen (esim. turkikset, sulat). Hyviä vinkkejä saa mielellään jakaa yhteisölle.

Kannustamme pelaajia liikkumaan kaupunkitilassa kävellen, pyöräillen, julkisilla tai yhteiskyydeillä.

Kaikki pelin puolesta tarjottava ruoka on vegaanista.

LUOTETTAVUUS

Pidämme kiinni annetuista lupauksista ja teemme parhaamme pysyäksemme yhdessä sovituissa säännöissä.

LARPPAAMISEN PUOLESTA PUHUMINEN 

Nostamme mahdollisuuksien mukaan esiin larppaamisen itseisarvoa taide- ja viihdemuotona.

Teemat ja design

TEEMAT

Ihmisen näköiset käsittelee ihmisenä olemista ja ihmisen ja eläimen eroja ja yhtäläisyyksiä.

Näkökulmia näihin teemoihin ovat yhteisöllisyys, hengellisyys, rohkeus ja fyysisyys.

Pelissä voi kokea ja harjoittaa hengellisyyttä mielekkäästi ja tutkia erilaisia uskonnon harjoittamisen tapoja. Pelissä voi tutkia sitä, mitä kaikkea uskonnon nimissä voi ja on mahdollista ja sallittua tehdä.

Pelissä voi käsitellä sitä, mitä rohkeus on, mistä se syntyy ja mitä tapahtuu kun se pettää.

Hahmot tasapainottelevat yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden sekä sääntöjen ja vaistonvaraisen toiminnan paineissa yhteisön sisällä ja sen reunamilla.

Tietoisena design-valintana pelaajilla on mahdollisuus kokeilla sellaisen hahmon tai teeman pelaamista, johon ei aikaisemmin ole halunnut tai uskaltanut tarttua. Kaikki peliyhteisön jäsenet tukevat tässä toisiaan.

Jokaiseen peliin kuuluu näytösluontoinen tanssi- ja taisteluosuus, joka oheistoimintoineen on harhamien keskeistä sosiaalista kanssakäymistä. Kaikki halukkaat pelaajat saavat osallistua fyysisestä kunnostaan riippumatta. Kannustamme pelaajia valmistelemaan näytökseen kuuluvia osuuksia etukäteen keskenään ja järjestämme tähän tiloja ja ammattimaista tukea. Tavoitteena on voimaantumisen kokemus fyysisen itsensä ilmaisemisen kautta.

NÄITÄ TEEMOJA EMME KÄSITTELE

Ihmisten näköisissä ei ole mahdollista pelata seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen ahdistelun tai seksuaalisen väkivallan teemoja. Peli ei käsittele maailman pelastamista eikä ole genrehuijaus.

Pelissä tai peliin liittyvissä offgame-tilanteissa tai pelin hallinnoimassa sosiaalisessa mediassa ei hyväksytä minkäänlaista sukupuoleen, seksuaalisuuteen, etnisyyteen, uskontoon, ulkonäköön ym. ominaisuuksiin liittyvää eriarvoistamista, toimintamahdollisuuksien rajoittamista, syrjintää tai huomauttelua.

Väkivallan, hyväksikäytön, eriarvoisuuden ja syrjinnän teemat ovat hyväksyttyä pelisisältöä muiden valtarakenteiden (esim. hahmoryhmä tai hahmon asema) kautta kuvattuina.

PELIN TYYLILAJI

Peli on tummasävyistä, myyttisiä elementtejä hyödyntävää draamaa. Se ottaa vaikutteita mm. Grimm-sarjasta, mytologioista ja nordic noir -genrestä. Pelin hahmoilla tai pelimaailmassa ei ole varsinaisia maagisia kykyjä tai taikavoimia. Fantasiaelementtien suhteen jalat pidetään kaurismäkeläisesti maassa.

Pelin teemat ja tyylilaji näkyvät juonissa, hahmosuunnittelussa ja pelaajien ja pelinjohdon välisen yhteistyön käytännöissä. Painotamme pelisisällön merkitysrakenteita eli sitä, että teoilla ja tapahtumilla on hahmoille konkreettista merkitystä. Kannustamme pelaajia keskittymään sisältöön, joka on merkityksellistä pelin ja muiden hahmojen kannalta. Käytämme metaohjeita ja rohkaisemme pelisisällön läpinäkyvyyteen.

METATIETO JA LÄPINÄKYVYYS

Uskomme siihen, että metatiedon avulla saadaan aikaan linjakkaampia ja vaikuttavampia tarinoita. Siksi design-valintamme on metaohjeiden kautta tarinallistaminen.

Hahmon ja juonten kaarta on luonnosteltu jo ennen pelaajavalintaa siten, että kaari on mielekäs ja tukee pelin teemoja ja visiota. Kun hahmolle saadaan pelaaja, hahmon tarinaa suunnitellaan yhdessä hänen kanssaan. Pelaajat keskustelevat hahmoistaan myös keskenään. 

Jo pelin alkaessa pelaaja ja hahmokoordinaattori ovat siis yhdessä hahmotelleet, mihin suuntaan hahmo pelisarjan aikana kehittyy, miten hän voi tukea kontaktejaan, mitkä ovat hahmon tarinan huippukohdat ja onko lopetus positiivinen vai negatiivinen. Pelaaja näkee, millainen rooli hänen hahmollaan on hänelle suunnitelluissa juonilinjoissa. Näin hän voi valmistautua reagoimaan tapahtumiin hahmolleen loogisella tavalla, luomaan merkityksellistä sisältöä kontakteilleen ja luotsaamaan juonta vaikuttavimpaan suuntaan. 

Ihmisen näköisissä ei voi valita hahmoa, jonka luomisessa ei hyödynnetä lainkaan metatietoa.

Inklusiivisuus, turvallisuus ja esteettömyys

Kunnioitamme toisiamme ja toistemme työtä ja kohtelemme toisiamme ystävällisesti. Vastustamme pelin puitteissa kaikenlaista seksismiä, häirintää, kiusaamista, syrjintää ja rasismia. Rakennamme inklusiivista yhteisöä ja tarkastelemme siihen liittyviä käytäntöjä tarvittaessa kriittisestikin. Tuemme aloittelevia pelaajia. Kiinnitämme erityistä huomiota sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön sekä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien stereotypioiden välttämiseen.

Kaikki hahmot ovat sukupuolineutraaleja, kunnes pelaaja määrittää (tai jättää määrittämättä) hahmonsa sukupuolen.

Pelin keskeinen päälokaatio, johon kaikki hahmot tulevat, ei valitettavasti ole esteetön vaan hissittömän talon toisessa kerroksessa. Pelissä tullaan olemaan heikosti valaistuissa tiloissa, joissa on voimakkaita ääniä ja valoja. Osa peliajasta liikutaan kaupunkipelille tyypillisesti vapaasti kaupungilla ja sen liepeillä erilaisissa maastoissa ja tiloissa.

Pelin turvallisuusperiaatteet pohjautuvat Turvallisempaa larppausta -materiaaliin. Kaikki pelin osallistujat tutustuvat materiaaliin huolellisesti ennen peliä.

Pelissä kiinnitetään erityishuomiota inklusiivisuuteen. Inklusiivisuusperiaatteet pohjautuvat Huomioi helposti-materiaaliin. Kaikki pelin osallistujat tutustuvat materiaaliin huolellisesti ennen peliä.

Pelin osallistujien tukena on pelinjohdon ulkopuolinen tuki&turva-tiimi (T&T).

Pelissä noudatetaan lisäksi turvallisemman tilan periaatetta ja seuraavia keskeisimpiä muotoiluja:

  • Kysy jos et ole varma.
  • Pyydä apua, jos tarvitset sitä.
  • Tiedosta omat etuoikeutesi ja käytä niitä yhteiseksi hyväksi.
  • Kuuntele ja ota mukaan.
  • Ole ymmärtäväinen itseäsi ja toisia kohtaan.
  • Anna ja vastaanota palautetta ystävällisesti ja rakentavasti.